Sukcesy projektów

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
9 871 021.82
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
11 612 966.88
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
11 612 966.88

Wydatki kwalifikowalne:
11 612 966.88

Dofinansowanie:
9 871 021.82

w tym UE:
9 871 021.82


% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.6
Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

 

Przedmiotem projektu będzie montaż i posadowienie małej infrastruktury turystycznej oraz budowa dużej infrastruktury turystycznej na obszarze 6 Parków Krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Podział zadań w projekcie:

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie zezwoleń do realizacji niniejszego projektu.

2. Montaż i posadowienie małej infrastruktury (teren 6 Parków), w tym m.in: stopnice, miejsca na ognisko, kierunkowskazy, tablice urzędowe, ławy, stojaki na rowery, stoły, witacze, elementy edukacyjne, kosze na śmieci, tablice edukacyjno-informacyjne, ptasia ekspozycja edukacyjna.

3. Budowa dużej infrastruktury turystycznej (teren 5 Parków): IPK: wieża widokowa z utwardzeniem terenu, pomost pływający z dodatkowym wyposażeniem: drogowskazy montowane poziomo do nawierzchni pomostów, ławki, tablice edukacyjne montowane poziomo do nawierzchni pomostu, ruchome modele edukacyjne, teleskopy do obserwacji życia podwodnego, wiata ogniskowa. DPK: platformy widokowe, wiata ogniskowa, wieża widokowa, kładka na rowie. CPK: 2 wieże widokowe, palisada z bramą. SzPK "PB": pomost, pomost dla kajaków, wiaty ogniskowe, pomost pływający z tarasem pływającym, umocnienie skarp przy wiadukcie i zagospodarowanie dojścia do jeziora, wieża widokowa, rekonstrukcja mostku. B-GPK: wieża widokowa wraz z mała architekturą wokół wierzy: tablice edukacyjne, stojaki na rowery, ławki, ławo-stół, kosze na śmieci i kierunkowskazy.

 4. Nadzór i doradztwo nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu.

5. Promocja projektu.