Sukcesy projektów

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
38 380 689.06
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
45 203 481.85
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
45 203 481.85

Wydatki kwalifikowalne:
45 153 751.85

Dofinansowanie:
38 380 689.06

w tym UE:
38 380 689.06

Wkład własny:
6 822 792.79

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.6
Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

 

Przedmiotem projektu była budowa odcinków tras rowerowych wpisujących się w korytarz priorytetowej Trasy Pojeziernej i Trasy Myśla – Tywa – Odra – Zalew. Projekt realizowany był na obszarach cennych przyrodniczo. W ramach przedsięwzięcia realizowana była budowa tras rowerowych na terenie gmin: Moryń, Chojna, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój, Dębno, Boleszkowice, Barlinek, Ińsko. Poszczególne odcinki tras to: Siekierki - Trzcińsko Zdrój - dł. 36,752 km, Dargomyśl – Chwarszczany - dł. 2,351 km, Dzikowo - Barlinek - dł. 5,443 km, Ińsko- Storkowo - dł. 2,686 km. Łączna długość odcinków wynosi 47,23 km. Odcinki trasy rowerowej w ramach projektu pokrywają się z odcinkami kluczowymi i ważnymi wyspecyfikowanymi w Koncepcji sieci tras rowerowych Pom. Zach.