Sukcesy projektów

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
633 985.86
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 228 007.53
pln

Nazwa beneficjenta

MIASTO SZCZECINEK


Wartość ogółem:
2 228 007.53

Wydatki kwalifikowalne:
1 811 388.24

Dofinansowanie:
633 985.86

w tym UE:
633 985.86

Wkład własny:
1 594 021.67

% dofinansowania:
35.00
Tytuł projektu

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko

 

Projekt polega na współtworzeniu produktu turystycznego, opartego na zasobach endogenicznych Miasta Szczecinek, poprzez: 

 • budowę pomostu stałego rekreacyjnego z możliwością cumowania jednostek pływających wraz z przyczółkami i tarasem widokowym ,
 • budowę 2 punktów cumowania — dalb,
 • budowę ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżami trawnikowymi,
 • usytuowanie obiektów małej architektury,
 • budowę zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, 
 • montaż systemu nawadniania trawników wodą z jeziora,
 • wykonanie punktu czerpalnego wody powierzchniowej z jeziora dla systemu nawadniania trawników,
 • uporządkowanie nawierzchni piaskowej istniejącej plaży,
 • umocnienie fragmentu nabrzeża,
 • usunięcie istniejących płyt betonowych chodnikowych i ułożenie kostki,
 • demontaż oświetlenia,
 • rozbiórkę pomostu pływającego z zachowaniem stalowych podpór,
 • wykonstruowanie pomostu rekreacyjnego,
 • uzupełnienie nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie wpustów drenujących ze studzienkami chłonnymi.