Sukcesy projektów

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój.
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
5 694 999.99
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
6 800 000.00
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
6 800 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
6 700 000.00

Dofinansowanie:
5 694 999.99

w tym UE:
5 694 999.99

Wkład własny:
1 105 000.01

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój.

 

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie gryfińskim, na terenie gmin Gryfino, Banie, Trzcińsko Zdrój.

Trasa rozpoczyna się na granicy polsko-niemieckiej na DW 120 i przebiega przez Gryfino – Wirówek – Chwarstnicę – Borzym – Mały Borzym – Lubanowo – Tywicę – Banie – Swobnicę – Strzeszów – Trzcińsko-Zdrój.

W ramach powyższej trasy przewiduje się budowę trzech odcinków ścieżki rowerowej o długości 10,92 km i oznakowanie pozostałej istniejącej części szlaku rowerowego, łączna dł. trasy – 48,06 km.

Projektowane oznakowanie obejmuje znaki pionowe i poziome.