Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Chcę być lepszy – droga do dojrzałości
Nazwa beneficjenta:

GMINA BARLINEK

183 573.55
Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2015
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

40 648.97
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W STARGARDZIE
Nazwa beneficjenta:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

7 930 514.94
Stargard nad rzeką Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO STARGARD

1 129 045.88
Żłobek Bajeczka w Pyrzycach
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT-PROMOCJA-POSTĘP

619 860.18
Wzrost konkurencyjności MGN Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzenia inwestycji w nowatorskie technologie poligraficzne
Nazwa beneficjenta:

MGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 045 205.00
TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE
Nazwa beneficjenta:

GOS POLSKA SP. Z O.O.

544 059.90
Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1 951 808.95
Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach
Nazwa beneficjenta:

GMINA DOBRA

1 400 000.00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

1 420 869.85

Strony