Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Organizacja wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej rozwój sektora technologii informatycznych w regionie.
Nazwa beneficjenta:

AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.

170 085.00
JOBfirma
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT-PROMOCJA-POSTĘP

1 421 827.13
Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

8 414 141.35
Opracowanie technologii odzysku substancji mineralnych i organicznych zawartych w osadach ściekowych i przetworzenie ich do postaci nawozów dedykowanych wykorzystaniu rolniczemu.
Nazwa beneficjenta:

MINERALICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

83 300.00
EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT DRAWSKI

343 115.99
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34kWp na terenie RZOO w Sianowie.
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

82 753.64
Uzupełnienie kompetencji technicznych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie poprzez walidację, szkolenia i egzaminowanie - we współpracy z pracodawcami - w zakresie prawa energetycznego oraz zdobycia tytułów czeladniczych: wulkanizatora i elektromechanika pojazdów samochodowych
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

873 072.50
Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii odnawialnej Nadodrzańskiego Domu Seniora
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE ZŁOTY WIEK

175 020.94
Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

1 045 195.83
Nabycie infrastruktury B+R w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów z zakresu zasilania gwarantowanego opartych na technologiach informacyjnych
Nazwa beneficjenta:

TELZAS SP. Z O.O.

596 250.00

Strony