Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim IV
Nazwa beneficjenta:

POWIAT DRAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

2 022 934.00
Kierunek -> PRACA. Wsparcie aktywizacyjne dla biernych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
Nazwa beneficjenta:

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA ROMANISZYN SP. Z O.O.

1 776 222.40
Organizacja wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej rozwój sektora technologii informatycznych w regionie.
Nazwa beneficjenta:

AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.

170 085.00
"Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie"
Nazwa beneficjenta:

CELOWY ZWIAZEK GMIN R - XXI

1 184 078.71
Opracowanie technologii odzysku substancji mineralnych i organicznych zawartych w osadach ściekowych i przetworzenie ich do postaci nawozów dedykowanych wykorzystaniu rolniczemu.
Nazwa beneficjenta:

MINERALICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

83 300.00
Uzupełnienie kompetencji technicznych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie poprzez walidację, szkolenia i egzaminowanie - we współpracy z pracodawcami - w zakresie prawa energetycznego oraz zdobycia tytułów czeladniczych: wulkanizatora i elektromechanika pojazdów samochodowych
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

873 072.50
Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

1 045 195.83
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT WAŁECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁCZU

1 519 591.00
Realizacja strategii ekspansji PODOLOGIA.PL Sp. z o.o. na rynki zagraniczne Europy Wschodniej
Nazwa beneficjenta:

PODOLOGIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

111 137.72
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 - go Marca i ul. Kościuszki w Świdwinie
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN

1 553 482.20

Strony