Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2015
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO KOSZALIN

121 141.99
Budowa miejsca przesiadkowego na skrzyżowaniu ulic Na Świdwie i Wschodniej w miejscowości Łęgi
Nazwa beneficjenta:

GMINA DOBRA

670 000.00
Aktywnie w przyszłość
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFICKI

1 147 785.80
Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy
Nazwa beneficjenta:

GMINA OSINA

150 771.30
Budowa nowoczesnej linii dla krótkoseryjnej produkcji wielkogabarytowych opakowań tekturowych z wielokolorowym nadrukiem cyfrowym wspartej kompleksowym systemem klasy ERP w firmie ESTO sp. z o.o. Barlinek.
Nazwa beneficjenta:

"ESTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

981 275.85
"Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek"
Nazwa beneficjenta:

MIASTO SZCZECINEK

622 080.90
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim IV
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŚWIDWIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDWINIE

1 682 242.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KAMIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENIU POMORSKIM

1 006 006.99
Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2019.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1 524 899.50
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250 kW w miejscowości Bobrowniki oraz zakup banków energii wraz z niezbędną infrastrukturą
Nazwa beneficjenta:

DOBRA SP. Z O.O.

2 465 008.00

Strony