Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Intralog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych
Nazwa beneficjenta:

INTRALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 526 014.50
Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+"
Nazwa beneficjenta:

GMINA WARNICE

565 368.11
Dajemy więcej - utworzenie żłobka Kogut w Szczecinie
Nazwa beneficjenta:

FORT WIELGOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

679 440.00
Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie
Nazwa beneficjenta:

GMINA MASZEWO

20 808.00
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywanej na potrzeby Ośrodka Agroturystycznego ,,Młyn nad Starą Regą"
Nazwa beneficjenta:

GRZEGORZ KOTWICKI

411 825.00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie do użytku systemu fotowoltaicznego oraz pomp ciepła w firmie IOM IRENEUSZ MUŻ
Nazwa beneficjenta:

IOM IRENEUSZ MUŻ

204 850.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (IV)
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE-POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU

478 003.00
Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowo – socjalnym w Stargardzie oraz zakup wyposażenia, urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych maszyn dla przemysłu papierniczego.
Nazwa beneficjenta:

DANIEL KIBIŃ DELTA TECHNIQUE

853 909.20
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŚWIDWIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDWINIE

1 787 600.00
Zakup taboru niskoemisyjnego
Nazwa beneficjenta:

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4 098 776.50

Strony