Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin-II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

2 823 160.00
Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2016 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

7 119 916.36
Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2019 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

395 032.87
DOBRA SZKOŁA - DOSKONAŁY PRACOWNIK
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

148 537.50
Rekonstrukcja historycznej wioski Wikingów na bazie potencjału endogenicznego gminy Dygowo.
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE KREATYWNI KOŁO.BRZEGU

1 490 712.00
Budowa miejsca przesiadkowego na skrzyżowaniu ulic Na Świdwie i Wschodniej w miejscowości Łęgi
Nazwa beneficjenta:

GMINA DOBRA

670 000.00
Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1 443 592.00
Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pełczycach
Nazwa beneficjenta:

GMINA PEŁCZYCE

603 212.48
Moja przyszłość Moja sprawa
Nazwa beneficjenta:

POWIAT CHOSZCZEŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

457 692.27
Budowa nowoczesnej linii dla krótkoseryjnej produkcji wielkogabarytowych opakowań tekturowych z wielokolorowym nadrukiem cyfrowym wspartej kompleksowym systemem klasy ERP w firmie ESTO sp. z o.o. Barlinek.
Nazwa beneficjenta:

"ESTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

981 275.85

Strony