Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Pluszaki na Plus II
Nazwa beneficjenta:

ŻŁOBEK MIŚ KATARZYNA DĄBROWSKA

228 998.82
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim III
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KAMIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENIU POMORSKIM

1 851 664.00
Aktywne Pomorze Zachodnie
Nazwa beneficjenta:

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

906 975.45
„Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei – rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu”
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

833 977.23
Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

450 160.00
Innowacyjne wielkogabarytowe szyby fasadowe.
Nazwa beneficjenta:

Q4GLASS, ABJ INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4 000 000.00
Wiedza to Twoja przyszłość - projekt wsparcia Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu
Nazwa beneficjenta:

GMINA CHOCIWEL

253 826.50
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim IV
Nazwa beneficjenta:

POWIAT DRAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

2 022 934.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT MYŚLIBORSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

1 740 000.00
„Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie ”
Nazwa beneficjenta:

GMINA SIANÓW

2 252 570.37

Strony