Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Stargardzie
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO STARGARD

2 000 000.00
"Wsparcie ekspansji firmy Platformy Biznesu Sp. z o.o. poprzez udział w targach zagranicznych"
Nazwa beneficjenta:

PLATFORMA BIZNESU SP. Z O.O.

98 134.20
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT DRAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

2 031 141.00
Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie EMET SP. Z O.O. poprzez zastosowanie nowych technologii cięcia metali
Nazwa beneficjenta:

EMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 436 130.00
Zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu
Nazwa beneficjenta:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SULIMIERZU

644 559.25
Kreatywni na co dzień
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI

595 512.49
Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 160 kWp.
Nazwa beneficjenta:

RADOTA SP. Z O.O.

552 415.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim IV
Nazwa beneficjenta:

POWIAT MYŚLIBORSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

1 440 726.00
Dostosowanie oraz wyposażenia sal dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia kierowca-mechanik – "Europejski kierowca"
Nazwa beneficjenta:

POWIAT SZCZECINECKI

1 910 393.81
Opracowanie nowej linii okien drewnianych z okapnikami z tworzyw sztucznych
Nazwa beneficjenta:

AGAT+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

54 301.44

Strony