Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (IV)
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE-POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU

478 003.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie pyrzyckim (V)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT PYRZYCKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH

1 285 279.70
Kwalifikacje kierowcy - pewna praca
Nazwa beneficjenta:

CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ALEKSANDER IGIELSKI

1 669 194.00
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34kWp na terenie RZOO w Sianowie.
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

82 753.64
Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury
Nazwa beneficjenta:

EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.

1 905 200.00
SZANSA - indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w SP nr 3 w Gryficach
Nazwa beneficjenta:

GMINA GRYFICE

365 111.10
Poszukiwani wykwalifikowani
Nazwa beneficjenta:

EURO-CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE PIOTR SIBILSKI

354 787.50
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi
Nazwa beneficjenta:

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

2 407 753.12
Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

8 414 141.35
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Świnoujście
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE-POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU

672 500.00

Strony