Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie białogardzkim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT BIAŁOGARDZKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁOGARDZIE

1 799 900.00
Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 590 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Parsęcko
Nazwa beneficjenta:

KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH S. MROCZEK, T. SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

1 356 952.40
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim (V)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GOLENIOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE

1 525 888.17
Kompleksowe kształcenie zawodowe w kluczowych usługach przyszłości ICT/IT
Nazwa beneficjenta:

MAREK LEŚNIAK CENTRUM SZKOLENIOWE MASTERLANG

1 013 040.00
Instalacja fotowoltaiczna wolnostojąca o mocy maksymalnej 0,95 MWp w miejscowości Stare Czarnowo
Nazwa beneficjenta:

„SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE” SPÓŁKA AKCYJNA

2 274 495.49
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna
Nazwa beneficjenta:

GMINA CHOJNA

1 668 785.28
Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji i konfekcji spożywczej cytrynowej kostki lodu z zawartością naturalnego soku.
Nazwa beneficjenta:

FABRYKA LODÓW JAN JANUSZEWSKI

988 206.30
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

10 439 463.83
Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KAMIEŃSKI

383 162.50
Likwidacja pieca węglowego - wykonanie nowego systemu grzewczego opartego na pompach ciepła o łącznej mocy 74 KW w Stargardzie przy ulicy Okulickiego 3
Nazwa beneficjenta:

P.P.H. TESS MAŁGORZATA I SŁAWOMIR MAKSYMOWICZ SP.J.

391 850.00

Strony