Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Hospicyjno – Opiekuńczego im. Czesława Domina w Darłowie przy ul. Wiejskiej 9
Nazwa beneficjenta:

CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

1 287 890.93
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie
Nazwa beneficjenta:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

117 663.80
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim (V)"
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŁOBESKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOBZIE

1 683 239.32
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin-II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

2 823 160.00
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowanej poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego – obszar IV
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

604 762.20
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE PROCESU PRODUKCYJNEGO KLUCZEM DO WDROŻENIA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW W FIRMIE KOSCHEM SP. Z O.O.
Nazwa beneficjenta:

KOSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 890 472.50
Budowa przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody Tywa w Gryfinie
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

365 411.60
"DOBRY START, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA "EDUKATIO"

567 888.00
Przedszkole integracyjne w Nowogradzie
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT-PROMOCJA-POSTĘP

844 373.74
Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej
Nazwa beneficjenta:

POWIAT WAŁECKI

6 843 890.56

Strony