Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
PROMYCZEK II
Nazwa beneficjenta:

SPÓŁKA CYWILNA MARIOLA KOSOWSKA, ANNA GEJZA

350 877.87
Likwidacja pieca węglowego - wykonanie nowego systemu grzewczego opartego na pompach ciepła o łącznej mocy 74 KW w Stargardzie przy ulicy Okulickiego 3
Nazwa beneficjenta:

P.P.H. TESS MAŁGORZATA I SŁAWOMIR MAKSYMOWICZ SP.J.

391 850.00
Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS
Nazwa beneficjenta:

SKARB PAŃSTWA - URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SZCZECINIE

255 000.00
"Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek"
Nazwa beneficjenta:

MIASTO SZCZECINEK

622 080.90
Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim
Nazwa beneficjenta:

USŁUGI EDUKACYJNE GRAŻYNA MISIAK

295 528.46
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm Tempus Telecom poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi
Nazwa beneficjenta:

TEMPUS TELECOM WOJCIECH WINKEL

810 000.00
Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 79,46 kWp w firmie MALDROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Nazwa beneficjenta:

MALDROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

347 052.27
Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce
Nazwa beneficjenta:

GMINA PEŁCZYCE

269 610.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfickim (IV)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH

1 624 202.00
Kompleksowy program walidacji i certyfikacji efektów uczenia się prowadzący do zdobycia kwalifikacji zawodowych czeladnika i mistrza w 12 zawodach rzemieślniczych.
Nazwa beneficjenta:

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

704 171.40

Strony