Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Aktywnie w przyszłość
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

812 355.12
EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez wdrożenie odnawialnych źródeł energii na terenie obiektu Misji Matki Bożej Światłości – Ośrodek Odnowy Życia Duchowego
Nazwa beneficjenta:

MISJA MATKI BOŻEJ ŚWIATŁOŚCI OŚRODEK ODNOWY ŻYCIA DUCHOWEGO REKTORAT

696 872.04

Strony