Wersja z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Aktualna wersja harmonogramu zakłada:

  • zmianę trybu wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 na pozakonkursowy,
  • przesunięcie ogłoszenia naboru na listopad 2015 r. oraz działań 2.6 oraz 2.8 na kolejny rok.
  • zmniejszenie alokacji na konkurs w ramach działania 8.6 do 5 000 000 zł.

Załączniki