Wersja z dnia 26 marca 2015 roku

W dniu 26 marca br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął wstępny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Regionalnego. 12 lutego 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu zachodniopomorskiego w Polsce.

Załączniki

application/pdf
86.83 KB