Wersja z dnia 30 czerwca 2015 roku

Aktualny harmonogram prezentuje terminy naborów w poszczególnych miesiącach.

Przesunięciu ulega termin ogłoszenia naborów z IV kwartału 2015 r. na kolejny rok w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej i działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Załączniki