Wersja obowiązująca od 23.01.2018

23 stycznia 2018 r. uchwałą 80/18  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął Harmonogram naborów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano nabór dla działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych,
  • dodano nabór dla sektora budownictwa okrętowego w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Załączniki

application/pdf
68.51 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
85.26 KB