Wersja obowiązująca od 19.03.2019 do 28.05.2019

Przyjęta 19 marca 2019 r uchwałą nr 466/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego aktualizacja harmonogramu konkursów zakłada: wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego do 31 października 2019 r., przesunięcie terminów dot. naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo  zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wprowadzenie nowego naboru w ramach działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania  (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz korekty techniczne.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
83.74 KB