Wersja obowiązująca od 17.06.2019 do 08.07.2019

Zgodnie z uchwałą Zarządu WZ nr 1051/10 z 17 czerwca 2019 aktualizacja harmonogramu konkursów zakłada usunięcie dwóch naborów w ramach działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne typ 2: Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym i Rehabilitacja medyczna osób w wieku aktywności zawodowej ze schorzeniami bólowymi układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
83.86 KB