Wersja obowiązująca od 06.08.2019 do 26.08.2019

Aktualizacja harmonogramu konkursów zakłada usunięcie naboru w ramach działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  wydłużenie terminu naboru do 5 sierpnia 2019 r w ramach działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania  (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, usunięcie konkursu dla działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe RPO WZ 2014-2020 typ 2. Aktualizacja harmonogramu przewiduje również dodanie nowego naboru w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych oraz zmianę terminu zakończenia konkursu na 30 sierpnia 2019 r. dla działań: 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
94.91 KB