Wersja obowiązująca od 27.08.2019 do 16.09.2019

Zaktualizowany harmonogram przyjęty uchwałą nr 1566/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. zakłada ogłoszenie 2 nowych naborów w ramach działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością typ projektów 1 i typ projektów 2 oraz wydłużenie terminu zakończenia naboru w ramach działania 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
93.6 KB