Na tej stronie znajdziesz aktualny harmonogram naborów wniosków, ogłaszany regularnie przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym. Dokument będzie okresowo aktualizowany. Umożliwia śledzenie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym przewidzianych do ogłoszenia w 2020 roku

Wersja obowiązująca od 01.04.2020

1 kwietnia 2020 r. uchwałą nr 448/20  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, przyjął zmieniony Harmonogram konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2020 rok.

 

 

Zaktualizowany dokument zakłada odwołanie planowanych naborów w ramach następujących działań:

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw,

6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowe,

6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,

7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością,

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
91.63 KB

Pozostałe dokumenty