Dostępne 128 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii
RPO 2.7
RPO 2.5
RPO 1.15

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

zakonczony
od 01.08.2016 do 30.09.2016
RPO 1.2

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

zakonczony
od 01.08.2016 do 30.09.2016

Strony