Dostępne 1525 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zmiana regulaminu w ramach naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19

22.10.2019 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Przystań w Siadle Dolnym wyróżniona

16.10.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja Listy sprawdzająca dla Projektodawcy w ramach Działania 7.1

15.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2

14.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony