Dostępne 1852 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 1.5

07.08.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

06.08.2020 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w ramach naboru P02 (pozakonkurs) dla Działania 7.6

06.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N02 - WOPR)

06.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N01)

06.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy wsparciem dla przedsiębiorców regionu

06.08.2020 COVID-19 Instrumenty finansowe Wydarzenia COVID-19 Instrumenty finansowe Wydarzenia

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 48.0

06.08.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Strony