Dostępne 900 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zmiany Terminów dla Działania 9.3

15.01.2018 Zmiany terminu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

15.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 27.0

12.01.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Polityka Spójności zależy od nas

12.01.2018 Wydarzenia

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.2

08.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.1, typ 1

08.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej w ramach Działania 7.1, typ 2

08.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Wyniki naborów wniosków

Strony