Dostępne 487 wiadomości ze wszystkich kategorii

Sztuka promocji

20.01.2017 Promocja Programu Regionalnego

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 8.1

19.01.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 16.0

18.01.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Zmiana załącznika do Regulaminu konkursu dla Działania 6.5

17.01.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista projektów ocenionych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 7.6

13.01.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - załącznik do Regulaminu konkursu dla Działania 7.1 typ 1

12.01.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony