Dostępne 2293 wiadomości ze wszystkich kategorii

Trwają warsztaty merytoryczne nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

25.05.2022 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Wydarzenia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Wydarzenia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 11.1

24.05.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 6.8

24.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w w ramach Działania 8.10

20.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.10

19.05.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja regulaminu konkursu dla Działanie 6.8

17.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zwiększenie alokacji i dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Działania 1.1

13.05.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 8.10

12.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

„Szykujemy coś bardzo ciekawego”. Koszalin i region przed szansą na nowy projekt

06.05.2022 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia

Strony