Dostępne 1726 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zmienione godziny pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Pyrzycach

26.03.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Nabory wniosków Wydarzenia Zmiany terminu Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Nabory wniosków Wydarzenia Zmiany terminu

Aktualizacja listy projektów które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.6

25.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Programie Regionalnym zatwierdzone

23.03.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach dla Działania 8.7

20.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.2

20.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Uwaga! Sekretariat Komitetu Monitorującego pracuje zdalnie

19.03.2020 Komitet Monitorujacy Komitet Monitorujacy

Strony