Dostępne 728 wiadomości ze wszystkich kategorii

Harmonogram naborów wniosków

27.07.2017 Harmonogram naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu i załącznikach do Regulaminu dla Działania 9.8

26.07.2017 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 23.0

26.07.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Stargard jeszcze bliżej Iny

22.07.2017 Wydarzenia

Nabór wniosków w ramach Działania 6.5

21.07.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Korekta listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1, typ 1

20.07.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiana terminu, do którego można składać wnioski w Działaniu 1.3

18.07.2017 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Strony