Dostępne 1903 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.7 - tryb nadzwyczajny N01

15.10.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 49.0

12.10.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 7.6 (P02)

12.10.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Harmonogram naboru wniosków na rok 2020

05.10.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Ograniczony kontakt z LPI Szczecinek

05.10.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego COVID-19 Wydarzenia Zmiany terminu Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego COVID-19 Wydarzenia Zmiany terminu

Strony