Ostatni Kontrakt Samorzadowy podpisany w Drawsku Pomorskim

Samorządowcy z gmin i powiatów z centralnej części Pomorza Zachodniego oraz władze regionu reprezentowane przez wicemarszałka województwa Jarosława Rzepę oraz członek Zarządu Annę Mieczkowską podpisali 6 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim ostatnią umowę Kontraktu Samorządowego. Koncepcja „Strefa Centralna” obejmuje największe terytorium spośród złożonych w konkursie kontraktów. Jako jedyna realizowana będzie nie tylko przez samorządy gminne i powiatowe, ale również zakłada aktywny udział partnera spoza sektora finansów publicznych.

Kontrakt „Strefa Centralna” ma na celu stworzenie systemu wsparcia rozwoju gospodarczego, opartego na potencjale największych miast centralnej części województwa zachodniopomorskiego. Współpraca pozwoli na utworzenie obejmującego obszar trzech powiatów niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Dzięki podpisaniu Kontraktu Samorządowego, zostaną także zarezerwowane środki Regionalnego Programu Operacyjnego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych (w tym na obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), doskonalenie kompetencji uczniów, poprawę jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego czy stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę.

- Kończymy pierwszy etap konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego objętych mechanizmem Kontraktu Samorządowego. Koncepcja „Strefy Centralnej”, jako jedyna ze złożonych w konkursie, obejmuje nie tylko samorządy gminne i powiatowe, ale również aktywny udział partnera spoza sektora finansów publicznych. Takie międzysektorowe podejście pozwoli na utworzenie obejmującego obszar trzech powiatów systemu transportu publicznego – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

 Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 22 projektów priorytetowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wynosi 43 391 990 zł. – Dzięki partnerskiej współpracy zachodniopomorskich jednostek samorządu terytorialnego, udało się wypracować cele rozwojowe i odpowiadające im projekty, które zapewnią synergiczny rozwój centralnej części Pomorza Zachodniego. Koncepcja „Strefy Centralnej” to wspólna wizja i potencjał aż 20 gmin i wpierających je 3 powiatów – podkreśla członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

Podpisanie Umowy Kontraktu Samorządowego stanowi rezerwację środków na realizację projektów priorytetowych. Zgodnie z zapisami umowy Kontraktu Samorządowego włodarze JST mają 6 miesięcy od dnia jej zawarcia na złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej, która będzie poddawana ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami w ramach drugiego etapu konkursu.          

Kontrakt tworzy 20 jednostek samorządu terytorialnego i jeden partner. To: Powiaty Drawski (lider), Łobeski, Świdwiński oraz Gminy Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec, Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno, Brzeżno, Rąbino, Sławoborze, gmina miejska Świdwin, gmina wiejska Świdwin, Połczyn Zdrój, a także Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.

W ramach ogłoszonego w ubiegłym roku konkursu wyłoniono sześć koncepcji Kontraktów Samorządowych, rezerwując ze środków RPO kwotę ponad 133,5 mln zł na ich realizację. KS są autorskim instrumentem, opracowanym w Urzędzie Marszałkowskim.

Samorządy będą mogły starać się o dofinansowanie również w innych konkurach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Umowa Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna” została podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.