Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26 lutego 2018 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinasowania. Lista ta została również zaktualizowana w dniu 23 stycznia 2018 r. w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach projektu nr RPZP.01.05.00-32-0034/16.

 

Ogłoszenie o naborze 1.5