W dniu 28 lipca 2021 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Regulaminu naboru pozakonkursowego nr RPZP.01.14.00-IZ.00-32-001/17 w ramach działania 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/114-wzmocnienie-pozycji-regionalnej-gospodarki-w-wymiarze-krajowym-i-miedzynarodowym-projekty-pozakonkursowe.