Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Aktualizacja załącznika do Regulaminu konkursu dla Działania 8.3

Kategoria: Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu
12.06.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  informują, iż dokonano aktualizacji załącznika nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, który zastępuję dotychczasowy załącznik. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

Link: