Będzie nową atrakcją turystyczną i miejscem, które pokochają mieszkańcy. Promenada Zachodnia w Dziwnowie, czyli prawie 600-metrowy odcinek do nadmorskich spacerów jest już oficjalnie otwarta. Fot. Urząd Miasta w Dziwnow
Będzie nową atrakcją turystyczną i miejscem, które pokochają mieszkańcy. Promenada Zachodnia w Dziwnowie, czyli prawie 600-metrowy odcinek do nadmorskich spacerów jest już oficjalnie otwarta. Inwestycja możliwa była dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Zachodniopomorskie samorządy konsekwentnie sięgają po unijne środki na inwestycje w zakresie turystyki. To od dawna jeden z motorów napędowych regionu. Plaże, morze i coraz bardziej nowoczesna infrastruktura żeglarska sprzyja, by ten potencjał wykorzystywać i mocno wspierać.  Tak też dzieje się w Dziwnowie – komentuje marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak przyznaje, że Promenada Zachodnia, będzie jedną z dziwnowskich wizytówek, zaś jej usytuowanie – na szczycie wydmy – zapewni wyjątkowe wrażenia widokowe.
 
Promenada posiada drewniane ogrodzenie, oświetlenie i toalety dla zwiedzających. Przy ulicy Osiedle Rybackie wykonane zostało zejście na plażę w formie pochylni, a przy ulicy Rybackiej oprócz miejsca umożliwiającego dostęp do plaży, zmodyfikowana została skarpa.
 
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”. Wsparcie ze środków RPO WZ to ponad 1,7 mln zł.