Na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Powiatu Polickiego Joanna Napiwodzka, marszałek Olgierd Geblewicz oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Eugeniusz Wawrzoła
Nowe wozy dla OSP w Świeszynie, Dobrej oraz Chociwlu. To efekt przyznanego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W poniedziałek, 15 lipca ze strażakami spotkał się marszałek Olgierd Geblewicz. Zostały podpisane umowy dotacyjne. Ochotnicy podkreślali, że jest to bardzo potrzebne wsparcie, ponieważ zwiększa się zakres ich obowiązków. – Pomagamy zawsze i w każdej chwili, nie są to już tylko pożary – mówił prezes OSP w Dobrej Eugeniusz Wawrzoła, w służbie od 1985 r.
 
Konkurs ze środków RPO WZ został rozstrzygnięty w działaniu 3.4 Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Budżet przeznaczony na ten cel pozwoli na zakup trzynastu nowych wozów strażackich, trzech łodzi ratunkowych, pięciu dronów, quada oraz niezbędnego w codziennej pracy specjalistycznego sprzętu. Ze wsparcia skorzysta 14 OSP z regionu, które pozyskały od 76,5 tys. zł do blisko 1,5 mln zł wsparcia.
 
– Drużyny strażackie, aby skutecznie nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia muszą dysponować odpowiednim sprzętem.  Zainteresowanie konkursem było duże, ale i skala potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych  jest ogromna. W tej perspektywie finansowej Komisja Europejska zgodziła się  zwiększyć dofinansowanie na doposażenie jednostek, ale będziemy zabiegać, by tych środków było więcej. Kolejne jednostki czekają na wsparcie  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Zawarte w poniedziałek, 15 lipca umowy pozwolą na zakup trzech wozów strażackich – dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz jednego ciężkiego pojazdu. Łączna kwota dofinansowania ze środków RPO WZ to ponad 2,6 mln zł.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszynie, dzięki dofinansowaniu wymieni obecnie użytkowanego 41-letniego jelcza  na nowy ciężki samochód  ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4.  Dotacja pozwoli także na zakup drona do monitorowania obszaru zdarzenia. – Zakup nowego auta  zdecydowanie wpłynie na ulepszenie sprawności systemu udzielanej pomocy przez OSP, a  tym samym zwiększy możliwość szybszego dotarcia na miejsce zdarzenia – mówi prezes OSP w Świeszynie Mariusz Kowalczyk.Jednostka na zakup pojazdu przeznaczy milion złotych, wartość dofinansowania to  888 tys. zł.
 
Natomiast OSP Dobra dzięki dotacji w wysokości 931 tys. zł zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym jego wyposażeniem.  Zastąpi on wysłużonego już jelcza. Strażacy będą wykorzystywać  pojazd do akcji ratowniczych na drogach, zwłaszcza na drodze krajowej nr 10, autostradzie A6 czy drodze ekspresowej S3 oraz do innych zdarzeń, których nie brakuje. – Pomagamy zawsze i w każdej chwili, nie są to już tylko pożary – podkreślał prezes OSP w Dobrej Eugeniusz Wawrzoła.
 
Marszałek Olgierd Geblewicz złożył także podpis na umowie dotyczącej zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Chociwel. Jednostka jest od kilkunastu lat w czołówce pod względem ilości wyjazdów na terenie powiatu stargardzkiego. Koszt całkowity projektu to 994 tys. zł.  Ze strażakami spotka się w najbliższą środę w tej sprawie także wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Budżet rozstrzygniętego w tym roku konkursu wyniósł 11,3 mln zł.