Blisko 9 mln zł dla Gminy Banie na likwidację tzw. białych plam kanalizacyjnych

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoli na  budowę sieci kanalizacyjnej o długości 6,9 km oraz przebudowę oczyszczalni ścieków. To wyczekiwana przez gminę inwestycja, która do tej pory nie mogła być zrealizowana ze względu na ograniczone środki finansowe samorządu. Z pomocą przyszły jednak eurofundusze. Umowę gwarantującą przyznanie dotacji podpisali w poniedziałek, 15 października 2018 r. zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz oraz wójt Teresa Sadowska.

Dzięki pozyskanemu wsparciu możliwa będzie budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Baniewicka, Dworcowa, Gryfińska oraz części ulicy Targowej. Eurofundusze pozwolą także na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tywica oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Baniach.  Projekt obejmuje również swoim zakresem budowę nowej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Koszt całkowity projektu to 13,7 mln zł, a zakończenie realizacji zadania zaplanowano na koniec roku  2019.

Inwestycja realizowana jest w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Dzięki realizacji projektu zostaną zlikwidowane na terenie Gminy Banie tzw. białe plamy, czyli obszary charakteryzujące się minimalnym stopniem skanalizowania.