Dom Samotnej Matki w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 13 czeka gruntowna przebudowa, a kamienica przy ul. Okulickiego 22 w Wałczu po kompleksowym remoncie będzie nowym miejscem do aktywizacji społeczno-zawodowej. Poprawa warunków w obu obiektach, jak i stworzenie nowoczesnych przestrzeni będzie możliwe dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Podpisy na umowach gwarantujących unijne dofinansowanie złożył w piątek, 16 listopada 2018 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Zmiany rewitalizacyjne w budynkach w Koszalinie i Wałczu znacząco poprawią stan infrastruktury placówek, a tym samym polepszą jakość świadczeń. Obie inwestycje kosztować będą 4,2 mln zł. W tej kwocie 2,6 mln zł stanowić będzie unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego.
 
- Dla mnie osobiście to ogromna radość podpisać obie umowy. Obecny stan budynków wymaga kompleksowego remontu. Te miejsca mają spełniać dwie funkcje, czyli realizować cele opiekuńcze dla matki i dziecka oraz aktywizować społecznie i zawodowo. Wierzę, że staną się przepięknymi placówkami, a wręcz wizytówkami działalności tego typu na Pomorzu Zachodnim - przekonywał zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Rusza przebudowa Domu Samotnej Matki w Koszalinie
Prace remontowe w placówce przy ul. Wojska Polskiego 13 uwzględniają m.in. zmianę sposobu użytkowania poddasza, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego, rozbudowę placówki o windę zewnętrzną oraz wykonanie schodów zewnętrznych, sali zabaw czy . Diałania te pozwolą na poszerzenie części mieszkalnej dla matek. Na parterze znajdować się będzie bowiem pokój spotkań, kuchnia oraz pomieszczenia socjalne. Z kolei na wyższych kondygnacjach przewidziano sypialnie z łazienkami, aneksy kuchenne oraz pomieszczenie socjalne. Przebudowa ma potrwać do grudnia 2019 roku.
 
- Warto szukać partnerów i sprzymierzeńców, bo to dzięki nim, czyli samorządowi województwa zachodniopomorskiego i miastu Koszalin uda się stworzyć doskonałe warunki i pomóc wielu osobom - podkreślił ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritasu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeksiej. - Nie jest to tylko remont budynków, ale też ciężka praca z matkami, aby przygotować je np. na powrót na lokalny rynek pracy - dodał prezydent Koszalina Piotr Jedliński.
 
Koszt inwestycji na blisko 3 mln zł. Urząd Marszałkowski wspomoże modernizację unijna dotacją w wysokości 1,8 mln zł.
 
Wałcz będzie mieć kolejne miejsce do aktywizacji społeczno-zawodowej
W ciągu najbliższych 13 miesięcy w kamienicy przy ul. Okulickiego 22 powstanie placówka wsparcia dziennego, mieszkanie chronione dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz przestrzeń do zajęć terapeutyczno-zawodowych. Prace modernizacyjne obejmują przebudowę klatki schodowej, wymianę dachu, rynien, okien, drzwi, podłóg i posadzek, wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej, a także montaż nowej instalacji wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej czy centralnego ogrzewania. Dodatkowo zagospodarowany zostanie przyległy do budynku teren, a obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,2 mln zł. Urząd Marszałkowski pokryje sporą część kosztów przedsięwzięcia. To fundusze UE w kwocie prawie 800 tys. zł. Dzięki remontowi, który powinien zakończyć się do grudnia 2019 roku, na parterze kamienicy powstanie miejsce szkoleń w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, gdzie prowadzona będzie terapia pedagogiczna oraz socjoterapeutyczna, konsultacje psychologiczne, poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych, a nawet zajęcia w ramach szkoły rodzica. Na pierwszym piętrze znajdzie się zaś mieszkanie chronione dla matek samotnie wychowujących dzieci.
 
Następni beneficjenci sięgają po wsparcie UE na rewitalizację przestrzeni publicznych
Piątkowe umowy to kolejne z porozumień podpisywanych w ostatnim czasie z beneficjentami 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale 2018 roku konkursie władze samorządu województwa przyznały dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczyły na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia.