Dalsza rewitalizacja przestrzeni publicznych w gminie Sławno dotyczy obszaru wsi Bobrowice, gdzie powstanie przedszkole nawiązujące swą architekturą do typowej zabudowy wiejskiej.
Gmina Sławno kontynuuje rewitalizację swoich terenów. Na realizację dalszych planów pozyskała kolejne unijne środki RPO WZ 2014-2020. Tym razem działaniami objęty zostanie obszar wsi Bobrowice. To tam powstanie przedszkole, którego budynek nawiązywać będzie do typowo wiejskiej zabudowy. Umowę przyznającą dofinansowanie podpisali w piątek, 18 stycznia 2019 roku w Sławnie, wójt Ryszard Stachowiak i wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
To kolejny projekt przywracający drugie życie przestrzeniom publicznym, który realizowany będzie w wykorzystaniem eurofunduszy z pespektywy 2014-2020 w gminie Sławno.
 
- Po wsi Noskowo, gdzie w ramach rewitalizacji powstanie z unijnym wsparciem m.in. kompleks rekreacyjny z boiskiem wielofunkcyjnym i droga dojazdowa, tym razem zaplanowano budowę przedszkola, do którego będą mogły uczęszczać dzieci w wieku od 3-6 lat zarówno w obszaru wsi Bobrowice, ale także wsi Rzyszczewo oraz Smardzewo - mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,4 mln zł. Prawie 3 mln zł stanowić będzie unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Sławno zamierza rozpocząć prace wraz z początkiem 2020 roku, by zakończyć je w marcu 2021 roku.
 
Architektura budynku nawiąże do typowej wiejskiej zabudowy. Obiekt ma być jednokondygnacyjny i składać się z 2 sal o powierzchni prawie 80 m2 każda, połączonych ze sobą rozsuwaną ścianą. Każda sala posiadać będzie własny węzeł sanitarny oraz magazyn.
 
- Ponadto w przedszkolu znajdzie się zaplecze gastronomiczne: jadalnia i kuchnia, a także szatnia dla dzieci, hol, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia administracyjne i przestrzenie do pracy indywidualnej, m.in.: pokój pielęgniarki czy gabinet pedagoga - powiedział wójt Sławna Ryszard Stachowiak. 
 
Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Sławno kolejne z porozumień regularnie podpisywanych w ostatnim czasie z beneficjentami 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale ubiegłego roku konkursie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczył na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia.