Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w środę, 11 lipca 2018 r. w Goleniowie, a następnie w Resku spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz. Spotkania były okazją do podpisania umów gwarantujących przyznanie grantów sołeckich z powiatu goleniowskiego oraz dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Gminy Resko. To ponad 1,2 mln zł na działania ekologiczne.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się o godzinie 8.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Goleniów i dotyczyło inicjatyw wyłonionych w konkursie marszałka „Granty sołeckie 2018”. Umowy podpisali przedstawiciele gmin, reprezentujący sołectwa (pomoc przyznawana jest gminom w drodze  uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego): Osina, Załom, Przemocze, Wierzchosław, Węgorzyce, Stepnica.

– Chcemy popularyzować działania skierowane do społeczności lokalnej i chcemy doceniać jej zaangażowanie. Duże zainteresowanie sołectw pierwszą edycją konkursu „Granty sołeckie” spowodowało, że  w tym roku zwiększyliśmy budżet na ten cel trzykrotnie. Pula w tegorocznym konkursie to 1,8 mln zł – wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W tym roku w województwie zachodniopomorskim dofinansowanie otrzymało 180 inicjatyw wyłonionych w konkursie „Granty sołeckie 2018”. Maksymalna pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 10 tys. zł. Więcej informacji o konkursie www.grantysoleckie.wzp.pl

Co dzięki grantom uda się zrobić? Konkursowe środki pomogą m.in. w zakupie doposażenia do świetlicy w Węgorzycach. Meble, zaplecze kuchenne wraz ze sprzętem AGD z pewnością ułatwią organizację imprez i spotkań lokalnej społeczności. Natomiast mieszkańcy Wierzchosławia zyskają miejsce do organizacji imprez i spędzania czasu wolnego, w którym bezpiecznie można będzie palić ogniska, co jest szczególnie ważne, bo wieś leży w sercu Puszczy Goleniowskiej. Budowa wiaty i piłkochwytów to działania, które zostaną zrealizowane już na stadionie w Stepnicy. Drewniana altana stanie także przy stadionie w Osinie. Nowa wiata zostanie zbudowana też w miejscowości Przemocze.

Natomiast w Załomiu powstanie miejsce wyciszenia, skłaniające do refleksji. Lapidarium usytuowane będzie na terenie byłego cmentarza protestanckiego. Wsparcie pozwoli m.in. na wykonanie tablicy pamiątkowej.

Drugie spotkanie odbyło się w Gminie Resko, która pozyskała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ponad 1,2 mln zł  dofinansowania. Pieniądze te pozwolą na  zamontowanie w budynku gimnazjum w Resku pięciu gruntowych pomp ciepła glikol – woda o łącznej mocy cieplnej w zakresie 301 – 314 kW (0,31 MW).  Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 530,62 MWht/rok.

Umowę podpisali marszałek Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński(beneficjentem projektu jest Gmina Resko).

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 1,5 mln zł. Prace powinny zakończyć się do końca listopada 2018 r.