Na zdjęciu: piłka na boisku
Budowa remizy strażackiej, sali wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - to główne założenia rewitalizacji przestrzeni publicznych w Starninie. Na zaplanowane zmiany władze gminy Rymań pozyskały aż 85-procentowe unijne dofinansowanie, które Urząd Marszałkowski przekaże w ramach RPO WZ 2014-2020. Umowę wsparcia podpisali w czwartek, 21 listopada 2019 roku w Rymaniu, wójt Mirosław Terlecki i członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska. 
 
Rewitalizacja w Starninie obejmuje budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą wiejską oraz wyposażenie obiektów w sprzęt i niezbędne urządzenia. Ponadto przewidziano powstanie siłowni plenerowej, a także oświetlonego i ogrodzonego boiska.
 
- Nowa infrastruktura służyć będzie lokalnej społeczności  do organizacji zajęć edukacyjno-kulturalno-sportowych oraz zapewni bardziej atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego, np. na świeżym powietrzu - podkreślił wójt Rymania Mirosław Terlecki.
 
Koszt inwestycji Gmina Rymań wyceniła na prawie 1,4 mln zł. Unijne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie ponad 1,1 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
- Środki na wdrożenie działań są efektem oszczędności, jakie pojawiły się przy realizacji innych zadań w ramach rozstrzygniętego jeszcze pod koniec 2018 roku konkursu. Wówczas to projekt zmian w Starninie - mimo pozytywnej oceny - nie mógł skorzystać z pomocy UE ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji. Teraz się to udało, z czego bardzo się cieszę - przyznała członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Przedsięwzięcie, które zaplanowano od stycznia 2020 do sierpnia 2021 roku, wpisuje się w założenia 9 Osi „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.