EKOkorytarze w Drawsku Pomorskim. Zakończenie projektu ekologicznego
Rowerem zamiast samochodem, dbanie o najbliższe otoczenie, świadome wybieranie odnawialnych źródeł energii to myśli przewodnie konferencji kończącej projekt pn. „EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w powiecie drawskim”. Przedsięwzięcie, wspierane przez Regionalny Program Operacyjny, połączono z otwarciem wystawy poświęconej ochronie środowiska. W trakcie przygotowań jest także publikacja. Z gośćmi wydarzenia w poniedziałek, 25 lutego 2019 r. spotkał się członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.
 
Zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim seminarium zamknęło realizowany projekt edukacji ekologicznej. Rozmawiano o sześciu ekokorytarzach tematycznych. To m.in. kwestie rowerowe, dbanie o wodę, myślenie o OZE, wybór nowoczesnych systemów ogrzewania czy poznanie walorów przyrodniczych Pomorza Zachodniego.
 
Dodatkowo w budynku starostwa oraz budynku geodezji otwarta została stała wystawa. Obejmie ona 15 eksponatów oraz 15 tablic dotyczących tematyki ekologicznej, kompatybilnej z tematami konferencji. Wystawa będzie dostępna w gmachu starostwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.
 
Nie zapomniano także o jeszcze jednym ważnym elemencie przedsięwzięcia. W trakcie opracowywania jest publikacja. To w niej znajdą się m.in. materiały pokonferencyjne.
 
Inicjatywę udało się przeprowadzić dzięki unijnemu dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. W ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.5 „Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację” działaniom drawskiego starostwa przyznano ponad 340 tys. zł. Koszt całkowity projektu oszacowano zaś na 400 tys. zł.