Ekologicznie w Juchowie. Oficjalne otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej
W ogrodzie uprawiają maliny i zioła, z których później przygotowują ekologiczne soki, syropy i ekstrakty, wypiekają chleb na naturalnym zakwasie i zajmują się utrzymaniem terenów zielonych. To cztery główne obszary działalności uruchomionego po koniec ubiegłego roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie (gm. Borne Sulinowo). Dziś placówka zatrudnia 21 osób z niepełnosprawnością, ale docelowo powstanie tam 50 miejsc pracy. Oficjalne otwarcie połączone ze zwiedzaniem ZAZ-u odbyło się 14 lutego 2019 r. W wydarzeniu uczestniczył Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek.
 

Od pomysłu do pracy

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego (organizator ZAZ-u) od dawna chciała zaangażować do pracy w swoim gospodarstwie biodynamicznym osoby z niepełnosprawnością. Aby koncepcja mogła się urzeczywistnić, potrzebne były środki do przygotowania odpowiednich stanowisk, zakupienia wyposażenia, wybudowania infrastruktury. Z pomocą przyszły eurofundusze i prospołeczna polityka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
 
-  Cieszę się, że dzięki  eurofunduszom powstają takie inwestycje jak ta. Gratuluję fundacji pomysłu i determinacji w realizowaniu zamierzonego celu. Jestem przekonany, że miejsce to będzie tętnić życiem już najbliżej wiosny - mówi Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek.
 
Organizacja rozpoczęła budowę Zakładu Aktywności Zawodowej w roku 2017 dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. To ponad 6 mln zł wsparcia.
 
– Od 2011 r. działa Fundacja, która realizuje duży projekt wiejski polegający na upowszechnianiu rolnictwa biodynamicznego. Prowadzimy duże gospodarstwo, które związane jest z rolnictwem, ale i ochroną środowiska, kształtowaniem krajobrazu. Zasadą rolnictwa biodynamicznego jest też realizowanie działań na rzecz społeczności lokalnych. Zaprosiliśmy do współpracy osoby niepełnosprawne. Znalazła się grupa, która zaczęła przyjeżdżać do naszego gospodarstwa. Na tej podstawie wypracowaliśmy koncepcję – wyjaśniały Urszula Sroka oraz Renata Żelazna, członkinie Fundacji im. S. Karłowskiego w Juchowie podczas podpisania umowy na dofinansowanie ZAZ-u.
 
Główny profil działalności placówki w Juchowie to ekologiczne rolnictwo, przetwórstwo, pielęgnacja terenów zielonych, wyroby rękodzielnicze. Bazą do produkcji są surowce z upraw własnych, ze stanów naturalnych, jak również z gospodarstwa prowadzonego przez Spółkę Rolniczą Juchowo w ramach Projektu Wiejskiego.
 
Docelowo w zakładzie w Juchowie znajdzie pracę 50 osób z niepełnosprawnością, których wspierać będzie 19 osób z personelu.
 
– Mamy ogród, w którym uprawiamy zioła i maliny. Posiadamy dział przetwórstwa ziół, owoców i warzyw, w którym powstają przetwory, marynaty. Kolejny dział to piekarnia, w której z naszych surowców wypiekamy chleb na zakwasie oraz kruche ciastka. Mamy też dział związany z pielęgnacją terenów zielonych – wymieniały obecne na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim członkinie Zarządu Fundacji.

 

Dlaczego ZAZ-y?

Budowa nowych placówek aktywności zawodowej na Pomorzu Zachodnim to przede wszystkim zasługa konsekwentnej realizacji celu polityki społecznej w regionie – tworzenia warunków samodzielności osób z niepełnosprawnością. W grudniu 2018 roku działalność rozpoczęły, oprócz ZAZ-u w Juchowie, placówki w: Goleniowie, Wałczu, Choszcznie oraz Gryfinie. Wcześniej takie miejsca działały tylko w Dobrej, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu oraz w Stargardzie.
 
– ZAZ-y to miejsca, które tworzą nowe szanse i nowe możliwości do pełnego życia osób z niepełnosprawnością. Bardzo zależy nam, żeby tego typu placówki były dostępne w każdym powiecie, dlatego to jeden z głównych kierunków przyjętego rozwoju społecznego województwa zachodniopomorskiego – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Marzy nam się, żebyśmy byli społeczeństwem solidarnym, spójnym i otwartym na potrzeby innych – podkreśla marszałek.
 
Warto przypomnieć, że w roku 2016 Zarząd Województwa rozpoczął dyskusję z Konwentem Starostów Pomorza Zachodniego nad szansą powiększenia sieci Zakładów Aktywności Zawodowej. Następnym etapem było włączenie zadania do priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego i unijnego wsparcia. Dzięki niemu, już w lutym 2017 r. rozpoczęto w regionie prace związane z powstaniem 5 nowych ZAZ-ów, a także doposażeniem MZAZ-u w Dobrej oraz utworzeniu dwóch Centrów Integracji Społecznej. Urząd Marszałkowski ze środków unijnych przeznaczył na te działania prawie 40 mln zł.
 
Obecnie Województwo Zachodniopomorskie znajduje się na trzecim miejscu zarówno pod względem liczby tego typu placówek, jak i oferowanych miejsc pracy. We wszystkich dziewięciu jednostkach przygotowano 757 stanowisk pracy, w tym 552 dla osób z niepełnosprawnościami. Dla porównania, w roku 2008 ZAZ-y w regionie oferowały zaledwie 94 miejsca pracy.