W Golczewie pojawi się nowoczesne, ledowe oświetlenie. Samorząd miejski zdecydował o wymianie starych sodowych opraw. Inwestycja, która w 85% wsparta będzie środkami z Programu Regionalnego przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego i oszczędności dla gminnego budżetu. Umowę o unijne dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali w piątek, 6 września 2019 roku w Golczewie, wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz burmistrz Maciej Zieliński.
 
Montaż nowego miejskiego oświetlenia ma przede wszystkim na celu wdrożenie działań łagodzących zmiany klimatu i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. W sumie w Golczewie modernizacji poddanych zostanie 240 punktów oświetleniowych.
 
- Już niedługo oświetlenie na terenie całego miasta rozbłyśnie nowym blaskiem wymienionych lamp - podkreślił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Pozwoli to rocznie zaoszczędzić energię elektryczną na poziomie 53 MWh.
 
- Inwestycja przyniesie także korzyści dla gminnego budżetu - przekonywał burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.
 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 540 tys. zł, z czego ponad 450 tys. zł w tej kwocie stanowi unijna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Władze Golczewa zaplanowały prace od listopada 2019 roku do czerwca 2020 roku.
 
Zadanie wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.1 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu”.