Kolejne zachodniopomorskie firmy rozwiną profile swojej produkcji wykorzystując środki Unii Europejskiej. GIPO i INTER-METAL na wdrożenie innowacyjnych technologii otrzymają z Urzędu Marszałkowskiego ponad 5 mln zł. Eurofundusze mają zapewnić im jeszcze efektywniejszą działalność. Podpisanie umów miało miejsce w środę, 28 lutego 2018 roku w Koszalinie. Władze samorządu województwa reprezentował Tomasz Sobieraj.

Unijna pomoc trafi do dwóch przedsiębiorstw z Ziemi Koszalińskiej. Przeznaczona zostanie na realizację trzech innowacyjnych projektu. Wszystkie warte są w ponad 14 mln zł.

- Koszty inwestycji są imponujące. Co więcej, dzięki ich realizacji spółki planują także zwiększyć zatrudnienie - zauważył wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Spółka GIPO z Koszalina przeprowadzi dwie inwestycje. Pierwsza w zakresie projektowania i produkcji maszyn oraz rozwiązań transportowych obejmuje zakup specjalistycznej maszyny klasy CNC oraz oprogramowania do obróbki stali. Druga zaś dotyczy budowy hali produkcyjnej, nabycia maszyn i urządzeń do przetwarzania stali nierdzewnej, jak i zakupu laboratorium NDT do wykonywania badań nieniszczących metali. Wartość inicjatyw to odpowiednio 2,6 i 9,1 mln zł, z czego dotacja UE Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 975 tys. oraz 3,3 mln zł. Zmiany w firmie zostaną wdrożone najpóźniej do lipca oraz sierpnia br. Planowany wzrost zatrudnienie to 6 etatów.

Firma Inter-Metal z Bonina zakupi nowoczesne centrum tokarsko-frezarskie pozwalające na szybszą produkcję zamówionych towarów. Głównie chodzi tu o wydajniejsze planowanie pracy czy wizualizację elementów w systemie 3D, szczególnie w zakresie cięć laserowych i  obróbki metalu. Koszt inwestycji, której koniec przewidziano za 10 miesięcy, to prawie 3 mln zł. Wsparcie z UE wyniesie 1 mln zł. Zatrudnienie w spółce ma wzrosnąć o 6 etatów.

Projekty wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, działanie 1.8 „Inwestycje przedsiębiorstw” w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji”.