Gmina Dobrzany z eurofunduszami na nową przychodnię
Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrzanach przejdzie modernizację. W przyszłym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej przychodni, a w mieszkaniach socjalnych miejsca znajdą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Inwestycja zostanie wsparta środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisana została w środę, 8 maja 2019 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach. Podpisy na dokumencie złożyli wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz burmistrz Anna Gibas.
 
W zmodernizowanym budynku znajdować się będzie przychodnia, w której mieszkańcy otrzymają świadczenia medyczne finansowane przez NFZ. To jednak nie koniec, bo jak dodaje burmistrz Dobrzan Anna Gibas, pierwsze piętro i poddasze obiektu zaadaptowane zostaną na mieszkania socjalne. przeznaczone do reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zagospodarowany będzie również teren wokół budynku. Przebudowa przyczyni się także do utworzenia jednego nowego miejsca pracy. Planowany termin zakończenia działań to jesień 2020 roku.
 
- To jedna z ponad czterdziestu inwestycji uwzględniających rewitalizację przestrzeni publicznych, które jako samorząd województwa wsparliśmy środkami Programu Regionalnego 2014-2020. Jak dotąd na ten cel przeznaczyliśmy na Pomorzu Zachodnim około 100 mln zł - zaznaczył zachodniopomorski wicemarszałek Jarosław Rzepa.
 
Realizowany projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Całkowity jego koszt to ponad 2,4 mln zł. Unijne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wyniesie blisko 1,3 mln zł.