Gmina Gościno rewitalizuje obszary popegeerowskie. Centrum kulturalno-sportowe dla Myślina
Zapomniane, a przede wszystkim zaniedbane, wiele lat temu pozostawione bez odpowiedniego wsparcia obszary popegeerowskie, coraz częściej mają szanse na lepszą przyszłość. Z pomocą unijnych funduszy stopniowo przechodzą kompleksowe zmiany. Jednym z najlepszych tego przykładów jest gmina Gościno i budowa w Myślinie nowoczesnego centrum kulturalno-rekreacyjno-sportowego. Inwestycja otrzyma dofinansowanie z Programu Regionalnego, a umowę gwarantującą wsparcie podpisali w środę, 8 maja 2019 roku w Gościnie wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i burmistrz Marian Sieradzki.
 
Obiekt spełni rolę świetlicy wiejskiej, ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców miejscowości. W nowoczesnym centrum kulturalno-rekreacyjno-sportowym będzie można bezpłatnie korzystać z infrastruktury, jak i uczestniczyć w organizowanych imprezach okolicznościowych czy ludowych. Budynek - jak tłumaczył burmistrz Gościna Marian Sieradzki - stanie się także zapleczem dla dzieci i młodzieży podczas rozgrywek międzyszkolnych oraz wydarzeń sportowych.
 
Prace budowlano-modernizacyjne mają potrwać od lipca 2019 roku do końca września 2020 roku. Koszt inwestycji władze Gościna oszacowały na 1,6 mln zł.
 
- Dwie trzecie wydatków pokryje unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego. To prawie 900 tys. zł - podkreślił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Projekt, którego realizacja nada miejscowości nowych społecznych funkcji, wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.