Gmina Pełczyce dla dzieci. Unijne wsparcie na budowę placów zabaw
Gmina Pełczyce stawia na tworzenie miejsc do aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych.  Władze lokalnego samorządu zdecydowały o budowie nowych placów zabaw. Nowoczesna infrastruktura powstanie w czterech miejscowościach. Inwestycje otrzymają unijne dofinansowanie. Zagwarantowała je umowa, którą w środę, 15 maja 2019 roku w Pełczycach parafowali wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i burmistrz Mirosław Kluk.
 
Boguszyny, Przekolno, Będargowiec i Będargowo - to w tych czterech gminnych miejscowościach władze Pełczyc zdecydowały o budowie nowych placów zabaw. Rekreacyjno-sportowa baza ulokowana została tam, gdzie do tej pory przestrzeni do aktywnego odpoczynku dla najmłodszych brakowało. Dzieci będą mogły miło i bezpiecznie spędzić czas korzystając z różnych atrakcji. To karuzele, huśtawki, zestawy do zabaw zręcznościowych czy urządzenia do ćwiczeń np. typu biegacz. W otoczeniu nowo powstałych miejsc znajdą się również ławki, kosze na śmieci oraz trawnik.
 
Budowa infrastruktury kosztować będzie około ćwierć mln zł. 85% wydatków pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. To prawie 180 tys. zł. Nowe place zabaw mają być gotowe w drugiej połowie lipca br.
 
Zadanie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów miejskich i wiejskich”.