Wartość całkowita inwestycji to ponad 650 tys. zł. Realizacja projektu powinna zakończyć się do grudnia 2019 r.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 400 tys. zł powstanie nowa sieć wodociągowa w Sianowie. Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisał w piątek, 12 października wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Maciej Berlicki.

Zakres robót stanowi zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie. Łączna długość  planowanej sieci wodociągowej to około 900 m. 

Efektem realizacji inwestycji będzie doprowadzenie wody do budynków wielorodzinnych, co da możliwość dostarczenia wody dla około 500 nowych odbiorców

Projekt  jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.05  Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Wartość całkowita inwestycji to ponad 650 tys. zł.

Realizacja projektu powinna zakończyć się do grudnia 2019 r.