Nazdjęciu: wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Maciej Berlicki.
Rewitalizacja wsparta środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dociera do Sianowa. Gmina zamierza nadać nowych funkcji Placowi pod Lipami, gdzie obecnie znajduje się parking i wybudować w tym miejscu Centrum Nauki. Mały „Kopernik” - bo tak określana jest przyszła przestrzeń - ma łączyć naukę z zabawą. Inwestycja otrzyma spory zastrzyk eurofunduszy. Umowę wsparcia podpisali w poniedziałek, 8 lipca 2019 roku  w Sianowie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Maciej Berlicki.
 
Centrum Nauki ma być miejscem inkubacji innowacyjnych oraz przedsiębiorczych rozwiązań, z którego korzystać mają dzieci i dorośli. Znajdą się w nim laboratoria, w których odbywać się będą zajęcia w ramach uniwersytetów dla dzieci czy uniwersytetów trzeciego wieku, ale także lekcje szkolne z przyrody czy biologii. Mały „Kopernik” wyposażony będzie także w eksponaty wystawowe, urządzenia pokazowe czy nowoczesny sprzęt multimedialny interaktywne. Obiekt łączący naukę z zabawą ma m.in. podnieść jakość kształcenia w gminie Sianów oraz pomóc najmłodszym w rozwijaniu ich pasji. 
 
- Rzeczywiście to będzie taki nasz mały „Kopernik”, zachowując i skalę finansową, i skalę obiektu. Ma przede wszystkim służyć młodym mieszkańcom naszej gminy, którzy znajdą w nim różnego rodzaju zajęcia, często nietypowe, z różnymi eksperymentami - zaznaczył burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.
 
Start inwestycji, którą przewidziano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zaplanowano na październik br. Zdaniem władz Sianowa powinna zakończyć się ona najpóźniej w grudniu 2021 roku. Koszt działań oszacowano na 5,1 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczy w ramach RPO WZ 2014-2020 ponad 2,6  mln zł.
 
- Sianowskiego projekt łączy w sobie kilka istotnych funkcji. Kładzie nacisk na modernizację terenów, ale zarazem dba o kwestie edukacyjno-kulturalne. Z jednej strony wypięknieje ważna część miasta, z drugiej powstanie ciekawa przestrzeń dla mieszkańców - przyznał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Zadanie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Przyznana pomoc to efekt rozstrzygniętego w pierwszym kwartale ubiegłego roku przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu. Po niedawnej aktualizacji listy beneficjentów będącej wynikiem oszczędności przy realizacji poszczególnych projektów, liczba dofinansowanych przedsięwzięć wzrosła z 48 do 54, a kwota wsparcia z blisko 100 do prawie 120 mln zł.