Gmina Stepnica inwestuje w ochronę środowiska. Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 2,6 mln zł zostaną przebudowane dwie stacje uzdatniania wody w miejscowościach Miłowo i Łąka. Lepsza jakościowo woda dostępna będzie w marcu 2019 r.

W poniedziałek, 8 października 2018 r. została podpisana umowa gwarantująca przekazanie unijnego wsparcia. Dokument podpisali zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Andrzej Wyganowski.

Wartość całkowita inwestycji to ponad 3,8 mln zł. Dzięki dotacji z RPO możliwa będzie przebudowa dwóch stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie gminy Stepnica, w miejscowościach: Miłowo i Łąka. Główne prace polegać będą na posadowieniu cylindrycznych, membranowych, osadzonych na płycie żelbetowej zbiorników na wodę pitną, przeznaczonych do magazynowania wody pitnej na terenie SUW.

Dzięki realizacji projektu z lepszej jakościowo wody skorzysta ponad 4500 osób.

Inwestycja powinna zakończyć się w marcu 2019 r.

Projekt jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.