Gminy: Łobez, Węgorzyno i Suchań za sprawą eurofunduszy zrewitalizują przestrzenie miejskie
Stare boisko stanie się nowoczesnym placem rekreacyjnym, byłą hydrofornię przekształcą w świetlicę wiejską, a szkoła podstawowa czy ośrodek zdrowia całkowicie zmieni swoje oblicze. To tylko niektóre przykłady, jak eurofundusze pozwolą na rewitalizację cennych przestrzeni miejskich na Pomorzu Zachodnim. Z pomocy Unii Europejskiej skorzystają m.in. gminy: Łobez, Węgorzyno i Suchań. Podpisy na umowach wsparcia działań poszczególnych samorządów złożył w poniedziałek, 5 listopada 2018 roku wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Dwa porozumienia parafują władze gminy Suchań, a po jednym Łobez i Węgorzyno. Wicemarszałek Jarosław Rzepa wyliczał, że na przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał wymienionym samorządom ponad 7 mln zł. Całkowita wartość zaplanowanych przez nie projektów to około 9,2 mln zł.
 
Gmina Łobez - stare boisko przy ulicy Niepodległości w Łobzie - zamieni na nowoczesny skwer miejski, którego integralną część ma stanowić scena koncertowa przeznaczona do organizacji imprez plenerowych czy występów lokalnych grup artystycznych, Nie zabraknie elementów małej architektury oraz placu zabaw z urządzeniami integracyjnymi czy ścianki wspinaczkowej. Ponadto przedsięwzięcie uwzględnia ścieżkę łączącą teren rekreacyjny z promenadą, która zajmuje obszar wzdłuż rzeki Rega, prowadzący aż do mostu przy ulicy Segala. Koszt prac to blisko 5,5 mln zł. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 4 mln zł. Inwestycja ma ruszyć w czerwcu 2019 roku.
 
Gmina Węgorzyno zaplanowała rewitalizację budynku byłej hydroforni w Kąkolewicach i utworzenie w nim świetlicy wiejskiej. Zagospodarowany będzie także teren przyległy do obiektu. Prace przy zabytkowej przestrzeni obejmują roboty budowlane i nadzór inwestorski. W ten sposób obszarom popegeerowskim nadane zostaną nowe funkcje społeczne, kulturalne i edukacyjne, z których skorzystają mieszkańcy miejscowości. Prace, których koszt oszacowano na prawie 1,2 ml zł, rozpoczną się w grudniu 2018 roku. Urząd Marszałkowski wesprze inwestycję kwotą ponad 1 mln zł.
 
Gmina Suchań - w ramach dwóch przedsięwzięć - zmieni oblicze dwóch budynków użyteczności publicznej w Suchaniu. Termomodernizacja czeka szkołę podstawową oraz siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej i Ośrodka Zdrowia. Dodatkowo przy obiekcie szkolnym przebudowana zostanie część drogi dojazdowej oraz zagospodarowany zostanie teren, na którym pojawi się kompleks lekkoatletyczny z bieżnią  czy rozbiegiem do skoku w dal, a także elementy małej architektury takie jak: ławki, oświetlenie, stoliki do gry w szachy oraz tenisa stołowego. Koszt robót przy obu inwestycjach to około 2,6 mln zł, z czego Marszałek Województwa z eurofunduszy dołoży ponad 2 mln zł. Prace rozpoczną się w kwietniu 2019 troku.
 
Poniedziałkowe umowy to kolejne porozumienia, które podpisywane są z beneficjentami 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale 2018 roku konkursie władze samorządu województwa przyznały dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczyły na ten cel prawie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Regionalnego.