Pomoc z RPO pozwoli na renowację XIV-wiecznej gotyckiej świątyni Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie. To kolejny zabytek architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim, który jeszcze w tym roku odzyska dawny blask. Umowę, dzięki której eurofundusze trafią do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, podpisali wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz ks. Jarosław Krylik. Uroczystość odbyła się w miejscu inwestycji, w środę, 31 stycznia 2018 roku.

Gruntowny remont przewiduje konserwację fundamentów, zmianę elewacji, renowację ścian i wieży, impregnację stropów, wymianę dachu, naprawę posadzek oraz okien, wykonanie nowych ławek oraz usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł. Ponad 2,5 mln zł stanowić będzie dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego. Prawie 500 tys. zł dołoży koszaliński ratusz. Prace potrwają do końca października 2018 roku.

- Pięknieją nasze zachodniopomorskie zabytki. Do jednych z najważniejszych należą właśnie budowle sakralne. Kościół w Jamnie jest obiektem unikatowym, bowiem oprócz tego, że powstał dawno temu, to stanowi element tutejszej kultury powstałej z połączenia wpływów słowiańskich, niemieckich, fryzyjskich, niderlandzkich czy skandynawskich. Dobrze, że w ochronę dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego udało się zaangażować nie tylko środki Urzędu Marszałkowskiego, ale także eurofundusze Regionalnego Programu Operacyjnego, a niebawem także pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Pochodzący z XIV wieku kościół w Jamnie to najstarszy obiekt w Koszalinie. Ten położony w najmłodszej dzielnicy miasta budynek wpisano do rejestru zabytków w 1955 roku. Najbardziej charakterystycznymi elementami gotyckiej świątyni są wieża, XVIII-wieczna ambona oraz chrzcielnica. Uwagę przykuwa także strop z polichromią z motywami jamieńskimi.

- To będzie kapitalny remont obiektu, od dachu, przez wieżę po ściany, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Ogromnie się cieszę, że uda się uratować tą najstarszą budowlę w Koszalinie - powiedział ks. Jarosław Krylik.

Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”. Porozumienie obejmujące renowację jamieńskiego kościoła to jedno z kilkunastu porozumień, jakie władze samorządu województwa podpisały w ciągu ostatnich kilku tygodni z beneficjentami tego właśnie działania. Listę dofinansowanych przedsięwzięć poznaliśmy listopadzie 2017 roku. Wsparcie w wysokości ponad 40 mln zł ostatecznie pozwoli na renowację 22 zabytków na Pomorzu Zachodnim. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego otrzymało w sumie 11 parafii, 8 gmin i 1 stowarzyszenie. Do kościołów trafi ponad 24 mln zł, zaś do zachodniopomorskich samorządów bądź organizacji pozarządowych blisko 18 mln zł.